12
Gru

Awaria linii telefonicznej

Biuro Izby Komorniczej w Łodzi informuje, że w dniu 12 grudnia 2018 r. nastąpiła awaria linii teleinformatycznej przy ul. Kopernika.

W związku z powyższym kontakt z biurem Izby będzie utrudniony. Usterka aktualnie jest w trakcie naprawiania przez operatora. 

28
Lis

Informacja

W dniu 30 listopada 2018 r. Biuro Izby Komorniczej w Łodzi będzie czynne od godz. 13.00

Za utrudnienia przepraszamy.

30
Paź

Informacja 2 listopada 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 listopada 2018 r. Biuro Izby Komorniczej w Łodzi będzie nieczynne.

19
Wrz

Informacja

W dniu 19 września 2018 r. biuro Izby Komorniczej w Łodzi będzie czynne do godz. 12.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

18
Lip

Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą 2018 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 29 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00.

więcej szczegółów: https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/egzaminy-na-aplikacje/ogloszenia-i-komunikaty/news,10945,ogloszenie-o-egzaminie-konkursowym-na-aplikacje.html

Opłata egzaminacyjna wynosi 1050 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2018 r.”.

 

 Do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą należy załączyć:

 1. oryginał i dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą,

 2. życiorys  z własnoręcznym podpisem (nie cv),

 3. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza  medycyny pracy (oryginał lub dokument poświadczony notarialnie),

 4. dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych      studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej (oryginał lub dokument poświadczony notarialnie),,

5. zaświadczenie o niekaralności (nie starsze niż 30 dni) (oryginał lub dokument poświadczony notarialnie), ,

6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,

7. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

31
Maj

Biuro Izby Komorniczej w Łodzi w dn. 1 czerwca 2018 r. będzie nieczynne

W dniu 1 czerwca 2018 R. Biuro Izby Komorniczej w Łodzi będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

23
Kwi

Bieg pod hasłem „ALIMENTY - płacę, bo dbam! płacę, bo kocham!”

Bieg pod hasłem: „ALIMENTY - płacę, bo dbam! płacę, bo kocham!”

Izba Komornicza w Łodzi wraz ze Stowarzyszeniem „Dla Naszych Dzieci” oraz Rzecznikiem Praw Dziecka zapraszają wszystkich amatorów biegania oraz tych, którzy chcieliby wspomóc ideę płacenia alimentów bez konieczności wszczynania egzekucji komorniczej, do udziału w biegu towarzyszącym głównemu wydarzeniu Zabiegana Łódź.