13
Sty

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KONKURSOWYM NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ W 2019 R.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 771) wskazał termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą w 2019 r. na dzień 28 września (sobota).

Informacja o terminie egzaminu została zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 26 października 2018 r.