Rada izby

Łódź, Piotrkowska

 

Adam Derda
PRZEWODNICZACY RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI

Kamil Pietrasik
WICEPRZEWODNICZACY RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI

 

Marcin Anioł
SEKRETARZ RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI

Józef Kolański
SKARBNIK RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI

 

Joanna Kovačić
KOORDYNATOR SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH

 

Tomasz Wejman
KOORDYNATOR DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KOMORNIKÓW SĄDOWYCH I ASESORÓW KOMORNICZYCH

 

Jerzy Karniszewski
KOORDYNATOR WIZYTACJI

 

Justyna Nawrotkiewicz
KOORDYNATOR DO SPRAW ASESORÓW

 

Michał Ratuszniak
KOORDYNATOR DO SPRAW SKARG