Komornicy wizytatorzy

 

KOMORNICY WIZYTATORZY PRZY IZBIE KOMORNICZEJ

W ŁODZI

 

wyznaczeni przez Krajową Radę Komorniczą w Warszawie na podstawie art. 190 ust. 1 i art. 202 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771 ze zm.)

 

Anioł Marcin

Bieżuński Mariusz

Jakóbczak Marzena

Karniszewski Jerzy

Kolański Józef

Turlik Patryk

Lewandowski Tomasz

Pietras Bożena

Sójka Łukasz

Stopczyński Paweł

Szczygiecki Karol

Świnoga Piotr

Kopias Marta

Anita Fijołek - Brudko