Program Konferencji "Alimenty w XXI wieku – stan prawny a rzeczywistość"

Konferencja

Rada Izby Komorniczej w Łodzi przedstawia program  Konferencji „Alimenty w XXI wieku – stan prawny a rzeczywistość”, która odbędzie się 18 września na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, o godzinie 13.00.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w  Łodzi Andrzej Ritmann – otwarcie Konferencji

Część I. Diagnoza problemu

  1. Wiceprezeska Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci” Katarzyna Stadnik – „Praktyczne aspekty problemów z brakiem alimentacji.”
  2. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Robert Damski – „Egzekucja alimentów z punktu widzenia komornika sądowego”.
  3. Dr Izabela Desperak – „Społeczne konsekwencje braku alimentacji.”

Część II.  Stanowiska instytucji 

  1. Prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek – stanowisko Samorządu komorniczego i postulowane zmiany w przepisach.
  2. Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – stanowisko Ministerstwa.
  3. Pełnomocnik Prezydenta Łodzi ds. równego traktowania Bogna Stawicka – stanowisko Urzędu Miasta Łodzi.

Część III.  Stanowisko Organizacji Pozarządowych

  1. Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji UM Łódź Piotr Kłys – "Rekomendacje społeczne zmian prawnych i pozaprawnych w dochodzeniu obowiązku alimentacyjnego".
  2. Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciwko Przemocy Kazimierz Walijewski  - "Wyróżnienie Białej Wstążki  jako przykład działań proaktywnych.”

Część IV. Dyskusja