Konferencja o alimentach

Piotr Kłys

Konferencja „Alimenty w XXI wieku – stan prawny a rzeczywistość”,  która odbędzie się 18 września, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jest szansą na rozpoczęcie ogólnopolskiej debaty o tym ważnym, choć często lekceważonym, problemie.

W konferencji udział wezmą także Przedstawiciele wielu Środowisk
i Organizacji zajmujących się kwestią alimentów. Jednym z zaproszonych jest Pan Piotr Kłys, Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego
ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji powołanej przez Prezydent Miasta Łodzi oraz Prezes Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw i Wypadków Drogowych „Feniks”. 

Zaproszenie wręczył Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Łodzi Andrzej Ritmann.