Walne zgromadzenie 2014

Walne Zgromadzenie

W dniu 28 marca 2014 odbyło się Walne Zgromadzenie Komorników Sądowych Izby Komorniczej w Łodzi.

Było to wydarzenie szczególnie ważne dla nowo powołanych Komorników, którzy zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Komornika, składali uroczyste ślubowanie. W trakcie obrad, komornicy zapoznali się ze Sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej oraz Skarbnika Izby. Uchwalono również budżet Izby.

Uczestnicy zapoznali się także z informacją Prezesa Fundacji im. Janka Tredera, Jarosława Kluczkowskiego.

Wybrano Radę Izby Komorniczej w Łodzi na kolejną kadencję, przedstawicieli Izby w Krajowej Radzie Komorniczej oraz Członków Komisji Rewizyjnej. Poniżej prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia.