Wyjaśnienia w sprawie artykułu Gazety Wyborczej z dnia 1 czerwca 2015 r.

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 1 czerwca, na stronie www.lodz.gazeta.pl artykułu autorstwa Pani Sylwii Witkowskiej, pod tytułem: „Stracili auto, choć nie mieli długu. Odzyskali je po roku” oraz z uwagi na ważny interes społeczny, Rada Izby przedstawia wyjaśnienia w tej sprawie:

Dokonujący opisywanych czynności egzekucyjnych Asesor komorniczy zajął, znajdujący się na posesji Dłużnika, pojazd marki Land Rover. Dłużnik (będący jednocześnie właścicielem posesji), któremu Pan David powierzył pojazd w celu naprawy mechanicznej, faktycznie prowadzi pod adresem dokonania czynności działalność gospodarczą, choć z ewidencji CEIDG wynikało, iż nie warsztat samochodowy, jak mylnie wskazuje Autorka, lecz usługi brukarskie i posadzkarskie.

Dłużnik dysponował kluczykami do samochodu oraz dowodem jego ubezpieczenia, z czego jasno wynikało, że pojazd ten dłużnik może użytkować tak, jak właściciel. W tej sytuacji obowiązkiem Asesora było dokonanie zajęcia. Fakt, że skarga na zajęcie o której wspomina Autorka w artykule z 20 maja br. została oddalona, jedynie potwierdza prawidłowość zajęcia.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Panu Davidovi służyły, inne niż skarga na czynności komornika, środki prawne do obrony Jego praw.

Komornik prawidłowo powiadomił Pana Davida o zajęciu oraz o możliwości wystąpienia na drogę sądową w celu uzyskania zwolnienia samochodu spod zajęcia. Z nieznanych Radzie Izby przyczyn domniemany właściciel zlekceważył tę informację oraz pouczenia, początkowo nie podejmując żadnych działań w celu zwolnienia pojazdu spod egzekucji. Dopiero wyznaczenie terminu licytacji samochodu skłoniło domniemanego właściciela do podjęcia zdecydowanych działań, w celu uchylenia zajęcia.

Rada Izby, mimo istotnych nieścisłości dotyczących okoliczności sprawy, których nie udało się uniknąć Autorce w obu artykułach, wyraża zadowolenie z ich publikacji. Wskazują one bowiem, jak bardzo szkodliwe konsekwencje mogą być udziałem osób trzecich, w przypadku, gdy osoby te lekceważą wskazane przez komornika a wynikające z obowiązującego porządku prawnego procedury - w tym przypadku wskazaną zainteresowanemu drogę postepowania w celu zwolnienia zajętego pojazdu spod zajęcia.

W ocenie Rady Izby zastosowanie się do pouczenia komornika, co do możliwości wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego, to jest złożenie pozwu o wyłączenie samochodu spod egzekucji z jednoczesnym wnioskiem o jej zawieszenie pozwoliłoby Panu Davidovi - o ile oczywiście udowodniłby przed sądem, iż jest właścicielem pojazdu - odzyskać ów pojazd zdecydowanie szybciej.

z poważaniem
Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Łodzi
Andrzej Ritmann