V Dzień Otwarty Komorników Sądowych

Jak należy postąpić, gdy komornik zapuka do drzwi? Jak należy skorzystać ze swoich praw? Jakie są obowiązki strony postępowania? Na te i inne pytania odpowiedzą komornicy już 19 listopada 2015 roku podczas V edycji Dnia Otwartego Komorników Sądowych.

Tego dnia w całej Polsce odbędzie się kolejny, V Dzień Otwarty Komorników Sądowych, w tym roku pod hasłem „Poznaj Swoje Prawa”. Organizuje go Krajowa Rada Komornicza we współpracy z izbami komorniczymi. W ramach wydarzenia można przyjść do kancelarii komorniczej, uzyskać bezpłatną informację i dowiedzieć się, jak można skutecznie skorzystać z przysługujących praw.

Tegoroczna edycja akcji, organizowana z myślą o przestrzeganiu i respektowaniu praw człowieka i obywatela, największy nacisk kładzie na informowanie o prawach przysługujących w toku postępowań egzekucyjnych. Bardzo często komornik sądowy jest pierwszym prawnikiem, z którym spotyka się obywatel, dlatego też ideą akcji jest uświadamianie, jak ważne jest poznawanie swoich praw tak, aby umieć z nich korzystać. W tym celu przygotowany został specjalny „Przewodnik Po Egzekucji Sądowej”. W zamyśle ma on służyć jako pomoc w uniknięciu kłopotów wszystkim stronom postępowania egzekucyjnego.