ZESTAWIENIE TERMINÓW ZAJĘĆ APLIKANTÓW IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI NA ROK 2016

ZESTAWIENIE TERMINÓW ZAJĘĆ APLIKANTÓW IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI NA ROK 2016

Rok I  - 36 dni zajęciowe

 

Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Łodzi - Andrzej Ritmann – 2 dni 

Sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim - Paweł Hochman – 9 dni odpowiadających godzinowo 8 dniom po 8 godzin lekcyjnych

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi - Jacek Świerczyński - 7 dni odpowiadających  godzinowo 6 dniom

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi - Jolanta Borkowska – 3 dni

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi - Krystyna Golinowska – 7 dni

Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi - Joanna Szczygielska – 7 dni 

Konferencja – 1 dzień                   

 

08.01.   Andrzej Ritmann– Metodyka pracy komornika        

09.01.   Paweł Hochman – Postępowanie cywilne          

 

22.01.   Krystyna Golinowska -  Postępowanie  zabezpieczające         

23.01.   Jacek Świerczyński – Prawo cywilne                   

 

05.02.   Joanna Szczygielska - Postępowanie egzekucyjne – cz. og.     

06.02.   Paweł Hochman – Postępowanie cywilne                 

(dodatkowe zajęcia 13: 30 – 15:00)                                         

 

19.02.    Joanna Szczygielska - Postępowanie egzekucyjne – cz. og.   

20.02.    Jacek Świerczyński – Prawo cywilne                      

 

04.03.    Jolanta Borkowska – Wybrane elementy PE           

05.03.    Paweł Hochman – Postępowanie cywilne                

(dodatkowe zajęcia 13:30 – 15:00

 

18.03.   Krystyna Golinowska -  Postępowanie zabezpieczające            

19.03.   Jacek Świerczyński – Prawo cywilne                        

 

01.04.   Krystyna Golinowska -  Postępowanie klauzulowe                      

02.04.   Andrzej Ritmann – Metodyka pracy komornika      

 

15.04    Zajęcia zarezerwowane

16.04    Zajęcia zarezerwowane

 

29.04.   Paweł Hochman – Postępowanie cywilne           

30.04.   Jacek Świerczyński – Prawo cywilne              

(dodatkowe zajęcia 13:30 – 15:00)

 

06.05.   Joanna Szczygielska - Postępowanie egzekucyjne –  zbieg egzekucji sądowej i adm.               

07.05.   Paweł Hochman – Postępowanie cywilne          

(dodatkowe zajęcia 13:30 – 15:00)                                                                                                                                   

 

20.05.   Krystyna Golinowska – Postępowanie klauzulowe         

21.05.   Jolanta Borkowska – Wybrane elementy PE     

 

03.06.   Joanna Szczygielska –  Prawo mieszkaniowe                                                                                                  

04.06.   Paweł Hochman – Postępowanie cywilne           

 

17.06.    Krystyna Golinowska -  Zawieszenie post. egz.                                         

18.06.    Jacek Świerczyński – Prawo cywilne

(dodatkowe zajęcia 13:30-15.00)                                                        

 

07.10.    Jolanta Borkowska – Wybrane elementy PE              

08.10.    Paweł Hochman – Postępowanie cywilne                   

   

21.10.   Krystyna Golinowska -  Umorzenie post. egz.                           

22.10.   Jacek Świerczyński – Prawo cywilne                      

(dodatkowe zajęcia 13:30 – 15:00)

 

04.11.   Joanna Szczygielska -  Ustawa o komornikach    

05.11. – Jacek Świerczyński – Prawo cywilne                

(dodatkowe zajęcia 13:30 – 15:00)

 

18.11.   Joanna Szczygielska - Ustawa o komornikach      

19.11.   Paweł Hochman – Postępowanie cywilne         

 

02.12.   Krystyna Golinowska - Ograniczenia egzekucji          

03.12.   termin zarezerwowany dla wykładowcy któremu przepadają zajęcia z uwagi na  Konferencję

 

16.12.    Joanna Szczygielska - Kolokwium zaliczeniowe        

17.12.    Paweł Hochman  Dostęp do informacji publicznej ochrona danych osobowych                                                                

 (dodatkowe zajęcia 13:30 – 15:00 )

 

Rok II

 

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi - Krystyna Golinowska – 10 dni godzinowo odpowiadających 9 dniom po 8 godzin lekcyjnych

Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi - Joanna Szczygielska – 7 dni godzinowo odpowiadających 6 dniom po 8 godzin lekcyjnych

Sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim - Paweł Hochman – 10 dni

Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Łodzi - Andrzej Ritmann – 4 dni 

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi - Jacek Świerczyński  - 2 dni 

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi - Jolanta Borkowska – 2 dni

Konferencja – 1 dzień

 

08.01.    Paweł Hochman  - Elementy prawa podatkowego

09.01.    Krystyna Golinowska -  Egzekucja z rachunku bankowego i innych praw

 

22.01.    Andrzej Ritmann – Biurowość kancelarii komorniczych

23.01.    Paweł Hochman - Elementy prawa pracy

 

05.02.    Jolanta Borkowska – Wybrane elementy PE

06.02.    Krystyna Golinowska - Egzekucja z ruchomości

(dodatkowe zajęcia 8:30 – 10:00 )

                         

19.02.    Krystyna Golinowska - Egzekucja z nieruchomości 

20.02.    Paweł Hochman - Elementy prawa pracy 

 

04.03.     Joanna Szczygielska - Egzekucja alimentów

05.03.     Krystyna Golinowska - Egzekucja z nieruchomości 

 

 

18.03.     Joanna Szczygielska -  Egzekucja  alimentów

(dodatkowe zajęcia 8:30 – 10:00 )

19.03.    Andrzej Ritmann– Biurowość kancelarii komorniczych

 

01.04.      Joanna Szczygielska  - Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

 (dodatkowe zajęcia 8:30 – 10:00 )

02.04.      Paweł Hochman – Elementy prawa pracy

 

15.04     Zajęcia zarezerwowane

16.04     Zajęcia zarezerwowane

 

29.04.    Krystyna Golinowska  - Egzekucja z nieruchomości

30.04.    Paweł Hochman - Elementy prawa upadłościowego

 

06.05.    Krystyna Golinowska -  Egzekucja z nieruchomości 

 (dodatkowe zajęcia 8:30 – 10:00 )

07.05.    Jacek Świerczyński – Egzekucja z punktu widzenia nadzoru  judykacyjnego SO                                                         

                                                                       

 

20.05.    Jolanta Borkowska – Ustrojowe aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej

21.05.    Andrzej Ritmann – Biurowość kancelarii komorniczych

 

03.06.     Krystyna Golinowska  - Egzekucja z nieruchomości 

       (dodatkowe zajęcia 8:30 – 10:00)

04.06.     Jacek Świerczyński – Prawo konstytucyjne

 

17.06.    Joanna Szczygielska – Nadzór Sądu Rejonowego nad egzekucją                                          

18.06.    Paweł Hochman – Elementy prawa upadłościowego                                         

 

07.10.    Paweł Hochman – Prawo handlowe

08.10.    Joanna Szczygielska -  Zarząd przymusowy

(dodatkowe zajęcia 8:30 – 10:00 )

 

21.10.    Joanna Szczygielska - Powództwa przeciw egzekucyjne 

(dodatkowe zajęcia 8:30 – 10:00 )

22.10.    Paweł Hochman – Prawo handlowe

 

 

04.11.    Krystyna Golinowska - Egzekucja z nieruchomości 

      (dodatkowe zajęcia 8:30 – 10:00 )

05.11.    Paweł Hochman – Prawo adm. materialne

 

 

18.11.    Krystyna Golinowska – Egzamin końcowy

19.11.    Andrzej Ritmann – Biurowość kancelarii komorniczych

 

02.12.    Joanna Szczygielska - Powództwa przeciw egzekucyjne

03.12.    termin zarezerwowany dla wykładowcy któremu przepadają zajęcia z uwagi na  Konferencję…

 

16.12.     Paweł Hochman -  Prawo gospodarcze

17.12.     Krystyna Golinowska – Omówienie wyników kolokwium końcowego 

         i zasad  egzaminu komorniczego