13
Sie

II EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU SĄDOWEGO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Rada Izby Komorniczej w Łodzi uprzejmie informuje, że Krajowa Rada Komornicza postanowiła ogłosić II edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego.

Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie stanowiące podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2014/2015.

Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 października 2015 r. W ramach Konkursu przewidziane zostały nagrody pieniężne.

Uchwała KRK