16
Gru

Od nakazu do przybicia – czyli egzekucja w praktyce

Izba Komornicza w Łodzi, jako główny partner, serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Od nakazu do przybicia – czyli egzekucja w praktyce” organizowaną przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź.

Konferencja odbędzie się 17 grudnia 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12 w Auli Niebieskiej.

Podczas Konferencji omówione zostaną aktualne zagadnienia prawne związane z egzekucją komorniczą, pracą komorników i zmianami w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Jednym z Prelegentów będzie Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Łodzi Pan Andrzej Ritmann.