Izba Komornicza w Łodzi jest głęboko poruszona wczorajszą tragedią i brutalnym atakiem na naszą Świętej Pamięci Koleżankę Ewę Kochańską, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, która została zamordowana we własnej kancelarii przez jednego z dłużników.

Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Stąd też, jako Samorząd zawodowy uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn.

Krajowa Rada Komornicza zwróci się do Ministerstwa Sprawiedliwości z żądaniem stanowczej reakcji i podjęcia natychmiastowych działań, w celu zapewnienia komornikom bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności, które prowadzimy w celu realizacji orzeczeń niezawisłych Sądów. Uważamy za absolutnie niedopuszczalne jakiekolwiek dezawuowanie naszej pracy, którą wykonujemy w imieniu Rzeczypospolitej i nie godzimy się na sytuację, w której komornicy sądowi są traktowani bez należnego im szacunku.

Nasz ból i oburzenie znajdą swój wyraz w każdej kancelarii. W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych, asesorów, aplikantów i pracowników kancelarii komorniczych, w najbliższy poniedziałek oraz w dniu pogrzebu Naszej Koleżanki, kancelarie komornicze pozostaną zamknięte i nie będą wykonywać żadnych czynności o charakterze zewnętrznym, jak na przykład, odbieranie poczty, dokonywanie przelewów, wydawanie zaświadczeń itp., a przez cały przyszły tydzień nie będą przyjmować stron postępowań.

Działania te mają na celu zwrócenie uwagi na tę tragedię oraz na hejt, z jakim na co dzień spotykamy się w naszej pracy. Informujemy również, iż zawiadomimy organy ścigania o treści komentarzy nacechowanych mową nienawiści, jakie pojawiły się w Internecie pod informacją o tej tragedii.

15
Lis

DZIEŃ OTWARTY KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

W środę 16 listopada, Samorząd komorniczy organizuje Dzień Otwarty Komorników Sądowych. Tematem jubileuszowej, dziesiątej edycji tego wydarzenia będzie kwestia odpowiedzialnego dysponowania finansami ze szczególnym uwzględnieniem pożyczania pieniędzy. Dla zobrazowania tego zagadnienia Samorząd będzie promować hasło: "Dobry   zwyczaj? Mądrze pożyczaj! Czyli dlaczego im łatwiej pożyczyć pieniądze, tym trudniej je oddać." Za pomocą tego hasło chcemy zwrócić uwagę mediów, a za ich pośrednictwem także społeczeństwa, jak w przemyślany, świadomy, a przede wszystkim odpowiedzialny sposób korzystać z takich instrumentów finansowych jak kredyty, pożyczki, czy zakupy z odroczonym terminem płatności.
Patronem medialnym wydarzenia jest dziennik "Rzeczpospolita". W środę, 16 listopada, o 10.00 w Centrum Prasowym PAP odbędzie się konferencja prasowa Krajowej Rady Komorniczej pod tytułem: "Dobry zwyczaj - mądrze pożyczaj!".