Rada izby

Łódź, Piotrkowska

 

Andrzej Ritmann
PRZEWODNICZACY RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI

Adam Derda
WICEPRZEWODNICZACY RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI

 

Mariusz Bieżuński
SEKRETARZ RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI

Jerzy Karniszewski
SKARBNIK RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI

 

Marcin Anioł
KOORDYNATOR SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH

 

Marcin Kurzyk
KOORDYNATOR DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KOMORNIKÓW SĄDOWYCH I ASESORÓW KOMORNICZYCH

 

Józef Kolański
KOORDYNATOR WIZYTACJI

 

Justyna Nawrotkiewicz
CZŁONEK RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI

 

Tomasz Wejman
CZŁONEK RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI