Rada izby

Łódź, Piotrkowska

 

Andrzej Ritmann
PRZEWODNICZACY RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI

 

Mariusz Bieżuński
WICEPRZEWODNICZACY RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI

 

Kamila Kociuga
SEKRETARZ RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI

Marcin Kurzyk
SKARBNIK RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI

 

Aleksandra Błasiak-Dżereń
CZŁONEK RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI

 

Jerzy Karniszewski
KOORDYNATOR SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH

Tomasz Lewandowski
KOORDYNATOR WIZYTACJI

Adam Derda
CZŁONEK RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI

Józef Kolański
CZŁONEK RADY IZBY KOMORNICZEJ W ŁODZI